baner nr 1Logistyka

Sukces naszych Klientów jest jednocześnie naszym sukcesem, dlatego całościowo dbamy o profesjonalną obsługę logistyczno-transportową powierzonych ładunków. Oferujemy kompleksowe usługi logistyczne, które zapewniają Klientom minimalizacje kosztów i maksymalizację zysków.

Dysponujemy powierzchniami magazynowymi w Dębicy (woj. podkarpackie) i centralnej Polsce.

Usługi magazynowania w Bacatrans obejmują:

  • przyjęcie towaru,
  • składowanie,
  • kompletowanie,
  • co-packing, konfekcjonowanie, przepakowywanie, etykietowanie, foliowanie etc.,
  • wydanie towaru,
  • transport,
  • dystrybucję.

Pracujemy w oparciu o nowoczesne systemy informatyczne usprawniające gospodarkę magazynową, dzięki czemu zapewniamy szybki dostęp do informacji o powierzonych nam towarach.

NASZE MAGAZYNY

Nasze magazyny wyposażone są w nowoczesny sprzęt przeładunkowy umożliwiający tzw. wysokie składowanie. Hale magazynowe posiadają bezpyłowe posadzki, są wolne od wilgoci i zanieczyszczeń.

Gwarantujemy całodobową ochronę i monitoring obiektów magazynowych oraz znajdujących się w nich ładunków, a także ubezpieczenie od wszelkich ryzyk losowych.